آلبوم تصاویر :

 

صعود به قله 5671 متری دماوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

کلیه حقوق وب سایت رسمی متعلق به دکتر سید احمد طباطبایی لطفی می باشد.