آلبوم تصاویر :

 

پردیس فارابی دانشگاه تهران

روستای تاریخی ابیانه (1391)

   

ارشد چمن

ارتفاعات البرز

   

صعود به قله الوند همدان

صعود به قله 5671 متری دماوند

   
   

 

 

 

   
 

کلیه حقوق وب سایت رسمی متعلق به دکتر سید احمد طباطبایی لطفی می باشد.