سوابق آموزشی :

 

الف) سوابق تحصیلی

  1. دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه برادفورد انگلیس (1377)

  2. کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی (1371)

  3. کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران، پردیس قم (1357)

  4. دروس حوزوی (1361 الی 1366)

 

ب) سوابق تدریس

  1. تدریس ادبیات فارسی و زبان عربی در دبیرستانهای قم (1367-1361)

  2. تدریس مقدمه علم حقوق، دانشگاه مفید قم 1371

  3. تدریس درس حقوق بین الملل در دانشگاه آزاد قم (دو ترم) و موسسه تخصصی قضا (دو ترم)

  4. تدریس دروس حقوق بین الملل، حل و فصل اختلافات بین المللی، سمینار و متون حقوقی به زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد و درس حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی پردیس قم دانشگاه تهران

 

 

 

   
 

کلیه حقوق وب سایت رسمی متعلق به دکتر سید احمد طباطبایی لطفی می باشد.