سوابق شغلی :

 

الف) سوابق اجرایی

 • عضو و سرپرستی دفترنمایندگی امام در جهاد سازندگی آذرشهر (آذربایجان شرقی)، 1358

 • انجام خدمت نظام وظیفه (تبریز و آذرشهر، 1358 الی 1360)

 • تدریس در دبیرستانهای قم (1360 الی 1368)

 • عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه تهران، پردیس فارابی دانشگاه تهران (1378 تاکنون)

 • عضو "کمیسیون حقوق و علوم سیاسی" پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران (1380 الی 1384)

 • معاون مدیر گروه حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران (1379 الی 1380)

 • معاون تحصیلات تکمیلی پردیس فارابی دانشگاه تهران (1380 الی 1383)

 • معاون پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران (1384 الی 1385)

 • مشاور ریاست پردیس فارابی دانشگاه تهران در امور بین المللی (1387 الی 1389)

 • مدیر "بخش حقوق بین الملل و نفت و گاز" پردیس فارابی دانشگاه تهران (1392 الی 1394)

 • مدیر داخلی سمینار بین المللی "منازعات، حل منازعات و منابع طبیعی در خاور میانه"، دانشگاه تهران و پردیس قم 3 الی 8 دسامبر 2006

 

ب) همکاری های علمی و مشاوره ای

 1. همکاری با گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (وابسته به وزارت علوم) (1371 الی 1372)

 2. مشاور دفتر توافق های بین الملل "مرکز حقوقی بین المللی" وابسته به نهاد ریاست جمهوری، 1388 الی 1389

 3. همکاری داوطلبانه به عنوان عضو کمیته حقوقی جمعیت دفاع از ملت فلسطین (سازمان مردم نهاد) از سال 1385 تاکنون

 4. همکاری با سازمان بازرسی کل کشور (1382)

 5. همکاری کوتاه مدت با کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت

 6. همکاری با معاونت حقوقی ریاست محترم جمهوری در خصوص بررسی ابعادحقوقی برجام(1394)

 

 

 

   
 

کلیه حقوق وب سایت رسمی متعلق به دکتر سید احمد طباطبایی لطفی می باشد.