سوابق پژوهشی :

 

الف) تالیفات

 1. مشروعيت توسل به زور براى تضمين اجراى شرايط آتش بس در بحران كويت، مجله مجتمع آموزش عالى قم، بهار 1379

 2. تحريم هاى اقتصادى شوراى امنيت سازمان ملل متحد عليه عراق و حقوق بشر دوستانه، مجله مجتمع آموزش عالى قم ، تابستان 1379

 3. دادگاه اروپایی حقوق بشر: ساختار و صلاحیت های جدید؛ اندیشه های حقوقی، سال اول شماره پنجم، 1382

 4. دادگاه کیفری بین المللی رواندا، اندیشه های حقوقی، سال سوم شماره نهم، 1384

 5. تعهدات جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق فرهنگی افراد معلولان، حقوق خصوصی، سال ششم، شماره 15، 1388

 6. شورای امنیت و مداخله نظامی در لیبی: حمایت از غیر نظامیان و ایجاد منطقه ممنوعه پروازی، حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره 16، 1389

 7. حقوق بین الملل و تشکیل کشور مستقل فلسطین، پژوهش های روابط بین الملل، سال چهارم، شماره 11، 1393

 

ب) دیگر فعالیت های علمی (کنفرانس ها و فرصت های مطالعاتی)

 1. ارائه سمینار "بررسی مشروعیت اقدام نظامی برای تضمین شرایط آتش بس در بحران کویت"، سمینار علمی دانشجویان ایرانی، لندن، 1997

 2. ارائه مقاله "شورای امنیت سازمان ملل و فلسطین"، در سمینار فلسطین از منظر حقوق بین الملل، دانشگاه شهر کرد، 8 الی 9 مهر 1383

 3. فرصت مطالعاتی یک ماهه در دانشکده علوم سیاسی و روابط بین المللی دانشگاه ورشو کشور لهستان، 2008

 4. ارائه مقاله "نقش حقوق بین الملل و عدالت در صلح بین الملل و حل منازعات"، در کنفرانس بین المللی "منازعات، حل منازعات و منابع طبیعی در خاور میانه"، دانشگاه تهران و پردیس قم 3 الی 8 دسامبر 2006

 5. مدیر داخلی سمینار بین المللی "منازعات، حل منازعات و منابع طبیعی در خاور میانه"، دانشگاه تهران و پردیس قم 3 الی 8 دسامبر 2006

 6. ارائه سمینار با عنوان "ایران: حقوق اساسی و ساختار سیاسی"، در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ورشو، 2008

 7. ارائه مقاله "تحلیل حقوقی قطعنامه شورای امنیت در خصوص بحران لیبی"، در سمینار بحران؟ انقلاب؟ مداخله؟، بررسی وقایع اخیر خاورمیانه،، مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران، 19 اردیبهشت 1389

 8. ارائه مقاله "بررسی نقش حقوق بین الملل در صلح و امنیت بین المللی"، همایش صلح عادلانه، سازمان دفاع از قربانیان خشونت با همکاری دفتر سازمان ملل در تهران، 30 شهریور 1390

 

آشنایی به زبانهای خارجی : انگلیسی و عربی

 

 

 

   
 

کلیه حقوق وب سایت رسمی متعلق به دکتر سید احمد طباطبایی لطفی می باشد.